Γιάννης Μαρκόπουλος

Γιάννης Μαρκόπουλος

Καθηγητής/Εκπαιδευτικός

Η διαδικτυακή μας πύλη απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της Γ Λυκείου που αναζητούν μια ολοκληρωμένη βοήθεια για το μάθημα της Οικονομίας.

Θα βρείτε αναλυτική παρουσίαση ολόκληρης της ύλης σε μορφή σημειώσεων, βιντεομαθημάτων και αμέτρητες ασκήσεις, στοιχεία τα οποίο πιστεύουμε είναι απαραίτητο για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών μας.

Τελευταίες αναρτήσεις

Εκπαιδευτικά νέα

Τελευταίες αναρτήσεις

Copyright - Γιάννης Μαρκόπουλος (2018)